Ak si robíte ročné zúčtovanie dane sami

listVyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 1%, 2% alebo 3% zaplatenej dane sú priamo vo Vašom daňovom priznaní.
Vypočítajte si Vaše 1% – 3% z dane príjmov.

Ak ste právnická osoba a  počas roka 2019 až do termínu podania daňového priznania ste darovali niektorej organizácii nezriadenej za účelom podnikania finančný dar aspoň v hodnote 0,5%  dane z Vášho príjmu, môžete nám poukázať 2%. Ak ste za rok 2019 až do termínu podania daňového priznania darovali menej ako je hodnota 0,5%  dane z Vášho príjmu,  poukážete 1% dane z príjmu.

 

V daňovom priznaní  sú uvedené kolónky na poukázanie dane. V tlačive vyplníte naše údaje:
Obchodné meno alebo názov: Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Sídlo: Kolárska 12, 811 06 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30852277

Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov k nám (aby sme o Vašom poukázaní vedeli), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.