Ročné zúčtovanie dane mi robí zamestnávateľ

1. Tu si stiahnite potrebné tlačivá:

POTVRDENIE (o zaplatení daní) – Vám vyplní pre Vás  zamestnávateľ
VYHLÁSENIE (o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) – Vyplníte Vy, na základe potvrdenia od zamestnávateľa (jednoducho si ho stiahnite do počítača a môžete vyplniť).

2. Z tohto POTVRDENIA  si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2%  –  NIE SOM DOBROVOĽNÍK  – klik
b) 3%  – SOM DOBROVOĽNÍK  – klik