Nábor dobrovoľníkov: 6.9. 2018, 15.10. 2018

Ak máte záujem pridať sa k nám, dajte nám o sebe vedieť a napíšte nám. V tomto roku plánujeme robiť 2 separátne nábory v závislosti od aktivity, ktorú si dobrovoľník vyberie.

Najbližší nábor dobrovoľníkov plánujeme v septembri (6.9. 2018) a októbri (15.10. 2018). Obe infostretnutia budú prebiehať v zasadačke Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej 10 v Bratislave o 17:30.

1.INFOSTRETNUTIE (6.9. 2018 o 17:30) určené pre uchádzačov o službu rozdávania káv a čajov (odporúčame uchádzačom, ktorí môžu prichádzať na službu v doobedňajších hodinách.) Kandidáti, ktorí majú záujem, budú pozvaní na osobný rozhovor 12.9. a vybratí uchádzači absolvujú 13.9. školenie (17:00-19:00)

2.INFOSTRETNUTIE (15.10. 2018 o 17:30)určené pre uchádzačov, ktorí majú záujem o sprevádzanie pacientov na oddelení, viesť tvorivé dielne, alebo hrať spoločenské hry. Tieto aktivity prebiehajú len v poobedňajších hodinách. Títo kandidáti absolvujú osobný rozhovor v ponúknutom termíne a ak budú vybratí, následne budú pozvaní na celodenné školenie (sobota 27.10. 2018 od 8:30-do cca 16:30)

Prečítajte si prosím nasledujúce PODMIENKY , ktoré musia spĺňať naši dobrovoľníci:

  • vek nad 20 rokov
  • voľný čas na dobrovoľníctvo – max 3 hodiny týždenne ale na pravidelnej báze
  • v prípade vybratých uchádzačov – účasť na školení v uvedených termínoch (v závislosti od druhu dobrovoľníckej služby)
  • záujemca v minulosti netrpel  onkologickým a iným chronickým ochorením ( pri podávaní nápojov neplatí)
  • záujemca ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým alebo onkologickým ochorením
  • v priebehu 2-3 rokov nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych záujemcu o dobrovoľníctvo
  • záujemca nepracuje v podobnej pomáhajúcej profesii s klientami so znevýhodnením (napr. v nemocnici, v sociálnom zariadení a pod.)

Môže sa stať, že nespĺňate niektorú z podmienok pre dobrovoľníctvo u nás. Ak máte aj naďalej túžbu ľuďom pomáhať a niekde dobrovoľničiť TU  nájdete množstvo zaujímavých  dobrovoľnických ponúk.

No ak je dobrovoľníctvo vo Vŕbe jediné, čo chcete robiť a spĺňate podmienky, tešíme sa na stretnutie s Vami :)

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorku dobrovoľníkov, ktorá Vám rada zodpovie Vaše otázky.