Finančný dar

banner2 (2)

Ak chcete prispieť na našu činnosť, môžete nás  podporiť prostredníctvom jednorazového alebo pravidelného daru na náš účet ( IBAN: SK94 1100 0000 0029 2690 5427 ). Do poznámky pre príjemcu uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a ak máte, môžete aj mailovú adresu. Informujte nás, ak platbu odošlete, my Vás uistíme, že sme Váš príspevok dostali.

Ak chcete, aby sme váš dar  použili na konkrétnu činnosť, alebo máte akékoľvek otázky,  kontaktujte nás.

Ako využijeme Váš dar alebo pravidelnú podporu?
Ak sa nás rozhodnete podporiť, vaše financie využijeme na kúpu materiálu, ktorý je potrebný na dobrovoľnícke aktivity s pacientmi a pacientkami a na kvalitnú prípravu a priebežnú starostlivosť o dobrovoľníkov a dobrovoľníčky.

  • materiál na tvorivé kluby v OÚSA a v NOÚ
  • materiál na prípravu káv a čajov v OÚSA
  • spoločenské hry pre pacientov a pacientky
  • knihy do mobilnej knižnice pre pacientov a pecientky
  • príprava nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dvakrát za rok (práca kvalifikovaných trénerov a tréneriek)
  • pravidelné supervízie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (práca  kvalifikovaných supervízorov a supervízoriek)
  • motivačné benefity pre pravidelných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (divadlo, spoločná večera, vianočné darčeky)

Ak chcete, aby sme váš dar použili na konkrétnu činnosť, alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

banner1 (5)