Ponuka kávy a čaju pre ambulantných pacientov

1.5 kávyMiesto výkonu:
Národný onkologický ústav (NOÚ) – Klenová 1, Bratislava alebo Onkologický ústav sv. Alžbety – Heydukova 10, Bratislava

Časové nároky:
Raz za týždeň 1-3 hodiny v doobedných hodinách

Náplň činnosti:
Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka
– pripravuje kávu a čaj (v OÚSA) alebo prevezme vozík s pripravenými nápojmi (v NOÚ)
– ponúka kávu a čaj pred ambulanciami pacientom a pacientkam čakajúcim na vyšetrenia a terapie

Podmienky:
– minimálny vek 20 rokov
– dostatok voľného času – max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze
– záujemca/kyňa ani nikto z jeho/jej blízkych príbuzných a známych v súčasnosti netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením
– v priebehu posledného  roka nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych záujemcu/kyne
– záujemca/kyňa nepracuje v podobnej pomáhajúcej profesií s klientmi so znevýhodnením (napr. v nemocnici, v sociálnom zariadení a pod.)
– vyplnenie dotazníka, účasť na osobnom rozhovore, na celodennom školení a pravidelných supervíziách počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti