Vedenie tvorivých klubov

vrba (photo:carolin tolkemit)Miesto výkonu:
Národný onkologický ústav (NOÚ) – Klenová 1, Bratislava alebo Onkologický ústav sv. Alžbety – Heydukova 10, Bratislava

Časové nároky:
Raz za týždeň 1-3 hodiny vo večerných hodinách

Náplň činnosti:

Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka
– na oddelení oslovuje a informuje pacientov a pacientky o možnosti zúčastniť sa tvorivých klubov
– pripraví potrebný materiál (zabezpečuje DS Vŕba) a ponúkne záujemcom, čo môžu vyrábať
– dohliada na priebeh tvorivých klubov a pomáha pacientom a pacientkam pri výrobe rôznych produktov
– po ukončení uprace materiál

Podmienky:
– minimálny vek 20 rokov
– dostatok voľného času – max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze
– záujemca/kyňa v minulosti netrpel onkologickým a iným chronickým ochorením
– záujemca/kyňa ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením
– v priebehu posledných troch rokov nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych záujemcu/kyne
– záujemca/kyňa nepracuje v podobnej pomáhajúcej profesií s klientmi so znevýhodnením (napr. v nemocnici, v sociálnom zariadení a pod.)
– vyplnenie dotazníka, účasť na osobnom rozhovore, na celodennom školení a pravidelných supervíziách počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti