NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV

Máte záujem stať sa ďalšou Vŕbou pre onkologických pacientov? 

Hľadáme dobrovoľníkov do týchto dobrovoľnických aktivít:

 • roznášanie teplých nápojov pred ambulanciami  v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) a Onkologickom ústave sv. Alžbety(OÚSA) ( doobedu)
 • sprevádzanie na oddelení – rozhovory, hry (v NOÚ a OÚSA poobede)
 • vedenie tvorivých dielni na oddelení (v NOÚ a OÚSA poobede)

Každý uchádzač o dobrovoľníctvo musí spĺňať nasledujúce podmienky.

PODMIENKY, ktoré musia spĺňať naši dobrovoľníci:

 • vek nad 20 rokov
 • voľný čas na dobrovoľníctvo – max 3 hodiny týždenne ale na pravidelnej báze
 • v prípade vybratých uchádzačov – účasť na celodennom školení – SOBOTA od 8:30 – 16:30 (školenie sa nedá vynechať alebo absolvovať inokedy)
 • záujemca v minulosti netrpel  onkologickým a iným chronickým ochorením ( pri podávaní nápojov neplatí)
 • záujemca ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým alebo onkologickým ochorením
 • v priebehu 2-3 rokov nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych záujemcu o dobrovoľníctvo
 • záujemca nepracuje v podobnej pomáhajúcej profesii s klientami so znevýhodnením (napr. v nemocnici, v sociálnom zariadení a pod.)
 • neodporúčame študentom v prvých a štátnicujúcich ročníkoch.

JE POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ U KOORDINÁTORKY DOBROVOĽNÍKOV  mailom  na:  koordinatorka@dsvrba.sk, alebo telefonicky na 0948 100 539

Môže sa stať, že nespĺňate niektorú z podmienok pre dobrovoľníctvo u nás. Ak máte aj naďalej túžbu ľuďom pomáhať a niekde dobrovoľničiť TU  nájdete množstvo zaujímavých  dobrovoľnických ponúk.

A ako prebieha nábor?

Je časovo náročný a prebieha v niekoľkých kolách a preto je dobré prehodnotiť, či môže venovať toľko času náboru a samotnému dobrovoľníctvu

 1. INFOSTRETNUTIE  – na konci sa vypíše osobný dotazník + zapíšete sa na jeden z termínov osobného rozhovoru
 2. OSOBNÉ ROZHOVORY – tie trvajú približne 20 minút a vedú ho ďalší dvaja členovia tímu Vŕb. . Pri osobnom rozhovore sa dozviete, či budete alebo nebudete pozvaní na celodenné školenie.
 3. ŠKOLENIE – prebieha po pohovoroch v sobotu a trvá od 8:30 do cca 16:30. Aj počas školenia si môže uchádzač ale aj organizácia Vŕby rozmyslieť, či bude a chce byť do Dobrovoľníckej skupiny prijatý.
 4. ZÁCVIK – ak uchádzač absolvuje školenie s kladným hodnotením, bude zaškolený a stáva sa z neho ďalšia Vŕba na oddelení.

Ak sme Vás touto postupnosťou neodradili a stále cítite, že toto je TO správne dobrovoľníctvo, tešíme sa na Vás. 😉