Literatúra

Liter. 300x200“Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach.”

Po prvý raz v júni 2009 a po druhý raz v novembri 2013 sme vydali knihu, ktorá slúži pre príbuzných a priateľov ťažko chorých a zomierajúcich, pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, psychológov, duchovných, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Ponúka základné informácie o fyzických, psychických, sociálnych a duchovných charakteristikách ťažko chorých a zomierajúcich. Je o spôsobe, ako sa k nim priblížiť cez informácie znižujúce strach z choroby a zomierania, aby sme sa mohli stať ich sprevádzajúcimi. Kniha chce byť sprievodcom a podporou pre tých, ktorí sa o chorých a zomierajúcich starajú.

Autori: Mária Hatoková a kol. (Alžbeta Mračková, Miriam Prášilová, Stanislav Špánik,  Ľudmila Preťová a Ľubica Grebečiová)
Publikáciu dostanete v kníhkupectvách na celom Slovensku, objednať si ju môžete aj tu.

Ak máte záujem o ďalšie publikácie k súvisiacim témam, tu je odporúčaná literatúra.