Dobrovoľníctvo

„Čím viac budeš robiť pre ostatných, bez toho aby si očakával odmenu, tým viac dostaneš z najneočakávanejších zdrojov.“ Brian Tracy

vrba (photo:carolin tolkemit)

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky DS Vŕba sa venujú dospelým onkologických pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. PODMIENKY, ktoré musia dobrovoľníci a dobrovoľníčky spĺňať, nájdete po rozkliknutí jednotlivých činností.

Medzi naše činnosti patria:

Nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky prijímame dvakrát za rok (na jar a na jeseň). Najprv realizujeme informatívne stretnutie pre uchádzačov, kde sa môžu dozvedieť podrobnejšie informácie o našej činnosti a vyjasniť očakávania, vyplniť dotazník a prihlásiť sa na osobný rozhovor s nami. Vybraní uchádzači a uchádzačky sú následne pozvaní na školenie. Informácie o aktuálnom nábore sú v sekcii aktuálne a na facebooku.

*Čo sa týka príležitostného dobrovoľníctva, nie je nutné prejsť výberom, či školením, stačí sa dohodnúť s koordinátorkou dobrovoľníkov.

Ak spĺňate podmienky a máte záujem pridať sa k nám, prípadne máte nejaké otázky, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov.