NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV – TERMÍNY

Máte záujem stať sa ďalšou Vŕbou pre onkologicky chorých pacientov? 

Hľadáme dobrovoľníkov do týchto dobrovoľníckych aktivít:

 • sprevádzanie na oddelení – rozhovory, hry (v NOÚ – popoludní)
 • vedenie tvorivých dielni na oddelení (v NOÚ –  popoludní)
 • hra na klavír, gitaru na paliatívnom oddelení ( NOU – popoludní, navečer)

Každý uchádzač o dobrovoľníctvo musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

PODMIENKY, ktoré musia spĺňať naši dobrovoľníci:

 • vek nad 20 rokov
 • voľný čas na dobrovoľníctvo – max 3 hodiny týždenne, ale na pravidelnej báze
 • v prípade vybratých uchádzačov – účasť na celodennom školení – SOBOTA  27.4.2024 od 8:30 – 16:30 (školenie sa nedá vynechať alebo absolvovať inokedy)
 • záujemca v minulosti netrpel onkologickým a iným chronickým ochorením (pri podávaní nápojov neplatí)
 • záujemca ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým alebo onkologickým ochorením
 • v priebehu 2-3 rokov nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych záujemcu o dobrovoľníctvo
 • záujemca nepracuje v podobnej pomáhajúcej profesii s klientami so znevýhodnením (napr. v nemocnici, v sociálnom zariadení a pod.)
 • neodporúčame študentom v prvých a štátnicujúcich ročníkoch.

JE POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ U KOORDINÁTORKY DOBROVOĽNÍKOV  najneskôr do pondelka 15.4.2024 na:  koordinatorka@dsvrba.sk, alebo telefonicky na 0948 100 539

Môže sa stať, že nespĺňate niektorú z podmienok pre dobrovoľníctvo u nás. Ak máte aj naďalej túžbu ľuďom pomáhať a niekde dobrovoľníčiť TU  nájdete množstvo zaujímavých  dobrovoľníckych ponúk.

A ako prebieha nábor?

 Prebieha v nasledujúcich kolách a je potrebné sa zúčastniť sa všetkých:

 1. INFOSTRETNUTIE  17.4.2024 o 17:30 hodine  – na konci sa vypíše osobný dotazník + zapíšete sa na jeden z termínov osobného rozhovoru
 2. OSOBNÝ ROZHOVOR – trvá približne  20 minút a vedú ho ďalší dvaja členovia nášho tímu. Pri osobnom rozhovore sa dozviete, či budete alebo nebudete pozvaní na celodenné školenie.
 3. ŠKOLENIE   sobota 27.4.2024 v Bratislave – prebieha po osobnom rozhovore v a trvá od 8:30 do cca 16:30. Aj počas školenia si môžete Vy, ale aj organizácia zvážiť, či ako dobrovoľník/dobrovoľníčka začnete s nami spolupracovať.
 4. ZÁCVIK – Po úspešnom absolvovaní školenia, začnete svoju dobrovoľnícku činnosť v nemocnici najskôr so služobne starším a skúseným dobrovoľníkom.Ak cítite, že by ste sa mohli stať pre pacientov “Vŕbou” a tiež našou súčasťou, tešíme sa na Vás :-)