Online darovanie

Prispejem  a pozvem onkologických pacientov na kávu a uľahčím im čakanie v nemocnici.

20 Eur – poteším dnes 30 pacientov kávou alebo čajom na ktoré ich pozvem (ročne rozdáme zadarmo viac ako 28 600 nápojov v čakárniach)

30 Eur –  pomôžem s nákupom pohárov a cukrov do kávy (osladím dnes niekomu deň):)

50 Eur – zapojím sa do fungovania Vŕby, aby mohla aj naďalej vďaka mne fungovať a poskytovať pacientom svoje dobrovoľnícke služby