Máme Srdcia na dlani

P1050970Máme Srdcia na dlani

Pondelok 12.decembra 2016 sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostné udeľovanie ocenenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s názvom Srdce na dlani 2016 organizované Bratislavským dobrovoľníckym centrom(BDC) v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava. V rámci tohto podujatia bolo ocenených viacero dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, koordinátorov a koordinátoriek a bola to príjemná oslava dobrovoľníctva ako takého. Organizácii Vŕby sa podarilo získať dokonca dve ocenenia.

Konkrétne František Kyselica, náš najstarší dobrovoľník,  ktorý už štyri roky ponúka kávu a čaj  pred ambulanciami Onkologického Ústavu svätej Alžbety (OÚSA) získal ocenenie v Kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva. František si vďačne prebral ocenenie a aj v rámci ďakovnej reči spomenul ako baví pacientov pred ambulanciami svojim špecifickým štýlom.

Druhé ocenenie získala organizácia Vŕby za „Projekt roka 2016“.  Ide o nový dobrovoľnícky projekt v Národnom onkologickom ústave (NOÚ), ktorý sa v uplynulom roku podarilo úspešne rozbehnúť. V súčasnosti dobrovoľníci a dobrovoľníčky pôsobia pred ambulanciami NOÚ, kde ponúkajú kávu a čaj,  na lôžkových oddeleniach navštevujú pacientov, aby sa necítili sami a okrem rozhovorov  ponúkajú pacientom možnosť stráviť spolu čas v rámci tvorivých klubov.

Ocenenie prebrala programová koordinátorka Vŕb Alžbeta Frimmerová spolu s námestníkom riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť NOÚ, docentom Ľubošom Drgoňom.

Alžbeta Frimmerová poďakovala dobrovoľníkom a všetkým čo sa doposiaľ podieľali na diele Vŕby a NOÚ za spoluprácu a prijatie dobrovoľníkov. Okrem toho vyjadrila túžbu, aby aj iné nemocnice boli otvorenejšie možnosti pôsobenia dobrovoľníkov, teda aby sa dobrovoľníci stali bežnou súčasťou všetkých nemocníc na Slovensku. Doc. Ľuboš Drgoňa okrem vďaky, ktorú tiež vyjadril dobrovoľníkom, zdôraznil radosť zo spoločnej spolupráce. Zdôraznil,  že NOÚ zvyšuje kvalitu starostlivosti nielen postupnou rekonštrukciou priestorov, ale ponúka pacientom prostredníctvom dobrovoľníkom ľudskú blízkosť,  ktorá je často ešte dôležitejšia.