Sprevádzanie

Miesto výkonu:
Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) – Heydukova 10, Bratislava alebo Národný onkologický ústav (NOÚ), Klenová 1, Bratislava

Časové nároky:
Raz za týždeň 1-3 hodiny v poobedných/večerných hodinách

Náplň činnosti:
Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka
– pravidelne navštevuje pacientov a pacientky jedného z oddelení OÚSA (rádiológia, interné)
– ponúka na izbách možnosť spoločného trávenia voľného času prostredníctvom rozhovoru a tichej prítomnosti.

Podmienky:
– minimálny vek 20 rokov
– dostatok voľného času – max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze
– záujemca/kyňa v minulosti netrpel onkologickým a iným chronickým ochorením
– záujemca/kyňa ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením
– v priebehu posledných troch rokov nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych záujemcu/kyne
– záujemca/kyňa nepracuje v podobnej pomáhajúcej profesií s klientmi so znevýhodnením (napr. v nemocnici, v sociálnom zariadení a pod.)
– vyplnenie dotazníka, účasť na osobnom rozhovore, na celodennom školení a pravidelných supervíziách počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti